(Ezt az oldalt a Helikon-Kemény János Alapítvány rendelkezésére bocsátjuk. Az alapítványtól érkező, bármilyen adatot, információt módosulást örömmel fogadunk és teszünk közzé!!)

Asociația Alma Mater Kemény János Toplița

Típus: Egyesület
Adószám: 15920784
Nyilvántartási szám: 2/03.11.2003.
Bejegyzés éve: 2003
Székhely Románia
Irányítószám: 535700  Település: Maroshévíz/ Topliţa     Cím:  Sport negyed 5/G. szám

Cél szerinti besorolás: Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés

Cél leírása: különböző karitatív tevékenységek megszervezése, nemre, nemzetiségre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül; a diákok erkölcsi és anyagi támogatása (tanulmányi ösztöndíjak juttatása, kirándulások, táborozások, versenyek, kulturális műsorok, nevelői, sport és turisztikai tevékenységek támogatása, kiváló eredményeket elérő tanulók jutalmazása, szociális támogatások), az iskola felszereltségének javítása, tanárok anyagi támogatása (a továbbképzés, az ingázás és lakbér ellenértékének fedezése által).

A névadó Kenény János írói emberi üzenetének továbbítása, munkásságának népszerűsítése, szórványvidékünk tanuló ifjúságának és pedagógusainak támogatása, kirándulások, táborozások szervezése, hagyományaink, kulturális életünk ápolása, az alapítványok közötti kapcsolatok állandó gondozása, a kitűzött célok elérése érdekét szolgáló anyagi alap megteremtése pályázatok útján.

Képviselő neve: Mohácsek Ákos (elnök)
Cím: 535700 Maroshévíz, Sport negyed 5/G. szám, Hargita megye, Románia
Telefonszám: 0040 266 343 997
E-mail: kemenyalma(kukac)freemail.hu

Az alapítvány székhelye: Maroshévíz (Topiţa), Hargita megye, Románia
alapításának ideje: 1993. október 6.
elnök: Komán János,
alelnök: Isán Sándor,
titkár: Csatlós Anna,
vönyvelő: Szia Edith,
vezetőségi tag: K. Birtalan Felicia.

 

 

Az alapítvány tevékenységeiből:

( 2003-ban a Kemény János születésének 100. évfordulóján a Kemény János Elméleti Líceum tanulóközössége előtt elhangzott beszéd )

'A NÉVADÓRA EMLÉKEZÜNK'

<< Ebben az évben, születésének 100. évfordulóján, Kemény János íróra, az erdélyi magyar irodalom legbőkezűbb mecénására emlékezünk.
A rendszerváltás után, ezelőtt 10 éve, 1993. okt. 6 -án - elsőként - a maroshévízi Kemény János Alapítvány, majd október 23 - án a Kemény János Általános Iskola tartotta ünnepi, névadó keresztelőjét. Azóta évente gyarapítják emlékezetünk kosarát a tiszteletadó főhajtások, az örökségápoló tevékenységek. Jó, ha az embernek van, amire fölnéznie. Egy ilyen nemes gondolat serkentett, amikor - 1995 - ben - pályázatunkkal az Illyés Közalapítványhoz fordultunk, és elküldték azt a pénzösszeget, mely lehetővé tette, hogy a marosvécsi várkastély falára elhelyezhessük Hunyadi László szobrászművész Kemény Jánosról készült domborművét és a magyar, román, német nyelvű emléktáblákat, melyek büszkén hirdetik: ' Báró Kemény János, az író és az áldozatkész irodalompártoló jóvoltából ebben a várkastélyban tartotta évi találkozóit 1926 és 1943 között az 'Erdélyi Helikon' írói közösség.' Az áldozatvállaló névadó példaképe vezetett, amikor a maroshévízi önálló magyar tannyelvű iskola ingázó tanulóinak utazási költségeit részben vagy egészen megtérítettük, vagy számítógépet szereztünk, ugyancsak az Illyés Közalapítvány támogatásával, a Kemény János Általános Iskolának. Alapítványunk kéréseinek - leveleinek köszönhetően megpróbáltunk könyvtárat létesíteni a maroshévízi RMDSZ székházban, majd a Kemény - unokákra maradt, Kemény Nagy Zsuzsa gyerekei által adományozott írói hagyatékból emlékszobát létrehozni, ami sikerült is, de egyes hálátlan gáncsoskodók ennek a tervnek a továbbfejlesztését megbéklyózták. Különböző tanulói tevékenységek és évzáró ünnepségek alkalmából az iskola élenjáró tanulóinak értékes könyveket ajándékoztunk. Hasonlóképpen angol - magyar, magyar - angol szótárakat és más könyveket adományoztunk a Kemény János Általános Iskola könyvtárának, abból a küldeménycsomagból, melyet a budapesti XV. kerület önkormányzata Alapítványunknak küldött. Ugyancsak a budapesti XV. kerület Pedagógiai Központja elvállalta, három alkalommal, az 1997-1999. években, tizenöt történelem szakos tanár továbbképzését. 2000 nyarán a Kemény János Alapítvány - Maroshévízen - hasonló, de szerényebb rendezvényt szervezett, melyen a XV. kerület Pegdagógus Központjának munkatársai is részvettek. A helytörténeti jellegű előadásokkal kapcsolatos kiadások költségeit nagyrészt a Soros Alapítvány fedezte. Ezeknek a rendezvényeknek a sugallatára állítottuk össze az első Helytörténeti Füzetünket, melyet évente egyszer jelentetünk meg. A második szám Hargita Megye Kulturális Központja, a harmadik és a negyedik a Kemény János Alapítvány anyagi támogatásával jelent meg.
Mi is örömmel kürtöljük világgá, hogy egy hosszas, sokoldalú tevékenység eredményeként, Világbanki támogatással fölépült a maroshévízi magyarság új iskolája, mely a 2003. iskolai évtől a Kemény János Elmélet Líceum hivatalos elnevezést viseli. Alapítványunk jóvoltából Kemény János szellemiségét idézik ennek az iskolának a falain azok a Kemény János - domborművek, melyeket Hunyadi László, Vetró András és Miholcsa József szobrászok készítettek.
Egy ilyen emlékidéző beszámoló nem foglalhatja magába mindazokat a tevékenységeket, melyeket azért gondoltunk végig és valósítottunk meg, hogy Kemény János emberi és írói üzenetét továbbítsuk. A megemlékezések koszorúiból még számos fenyőágacska hiányzik, melyeket más dokumentumok lapjain fogunk fölidézni.>>
                                                                                     Kemény János Alapítvány
                                                                                                   elnök


Az Alapítvány kiadványa a 'Helytörténeti Füzetek', melyet évente 90-110. oldalon  jelentetnek meg. Szerkesztője: Komán János tanár, munkatársak: Bajna György újságíró, Czirják Károly újságíró, Dr. Garda Dezső egyetemi tanár, parlamenti képviselő, Rokaly József tanár, Farkas Aladár tanár. A kiadvány fő célja. a szórványmagyarság identitástudatának ápolása.
Együttműködéseink:
Budapest XV. kerületének Pedagógiai Központjával (négy alkalommal szerveztük meg 15 erdélyi történelem szakos tanár továbbképzését). Részt vettünk az ilyefalvi alapítványi találkozókon(kétszer), szórványalapítványok találkozóin Nagyenyeden (kétszer), budakalászi kárpát-medencei alapítványok találkozóin(háromszor), erdélyi alapítványok egyik találkozóján Kolozsváron(egyszer).Tevékenységeink többségét tanulókkal végezzük. megemlékezések, irodalmi, történelmi versenyek, szavaló versenyek, kirándulások, táborozások stb.
Jövőben a társalapítványok közreműködésével el szeretnénk készíttetni  a Helikon-írók nevét fölsoroló emléktáblát.

A Kemény János   Alapítvány 2003-2004 -es  tevékenységi beszámolója:

 • Kiadtuk a Helytörténeti Füzetek 3. és 4. számát 250 és 200 példányban.
 • Megemlékeztünk Kemény János születésének 100. évfordulóján.
 • A megemlékezésen a Kemény János Elméleti Líceum tanulóival versenyt szerveztünk. A versenyzőket könyvjutalommal díjaztuk.
 • Részt vettünk a Hargita megyei helytörténészek csíkszeredai megbeszélésen, melyről ismertetőt kaptunk. Megtalálható benne Komán János hozzászólása is.
 • Megkoszoruztuk Kemény János sírját Marosvécsen a Kemény János Elméleti Líceum igazgatójával. A koszorút magam fizettem ki. A koszorúzási ünnepségen ott volt Pomogács Béla is, az erdélyi irodalom legkiválóbb magyarországi ismerője.
 • Helytörténeti Füzeteket adományoztunk iskoláknak, könyvtáraknak, múzeumoknak.
 • Részt vettünk( Komán Birtalan Réka)a Csíkszeredai Soros Alapítvány által szervezett fölkészítőn.
 • Részt vettünk a 3.( Komán János) és a 4. K. Birtalan Felicia) Budakalászi Kárpátmedencei Alapítványok Találkozóján.
 • Részt vettünk az informatikus táborok csoportvezetőinek előkészítésen(Komán Birtalan Réka) és a Fadd-Dombori informatikus táborban( Komán Birtalan Réka)
 • Tanulókat küldtünk a marosfői, szegedi informatikus táborokba.
 • Helytörténeti anyagot gyűjtünk az 5. Helytörténeti Füzetek összeállításához.
 • Felvettük a kapcsolatot a gyergyószentmiklósi múzeummal, mely együtt szeretne működni velünk a füzetek kiadásban.