Adamovits Sándor: Kemény János emlékezete. (Hargita Népe, 2003 szept.12 péntek)
Adamovits Sándor: Kemény János a mecénás. (Erdélyi Magyarság XIV. évf. 2003 okt-dec.)
Balogh Edgár: Tűnődés a vécsi tölgyek alatt. (Igaz Szó 1971/11.)
Baróti Pál: Farkasvölgy. (Utunk 1964/20.)
Bartalis János: Ravatal előtt. (Igaz Szó 1971/11.)
Beke György: Kemény János Interjú. Közli (Tolmács nélkül. 1972. 101-20,)
Bölöni Domokos: Akinek sírját virággal bélelték. (Népújság LIII évf./41)
Domokos Géza: Kemény Jánosnak. (Előre 1968. szept. 15.)
Domokos Géza: Őszi sorok. (A Hét 1978/39.)
Gagyi László: A havas dicsérete. (Igaz Szó 1957/ 5;)
Gagyi László: Kemény János: Farkasvölgy. (Igaz Szó 1964/6;)
Gagyi László: Viziboszorkány. (Igaz Szó 1965/7.)
Helikon-Kemény János Alapítvány: A Mecénás (Lyra Kiadó, Marosvásárhely 2001)
Huszár Sándor: Ki találta fel - a Helikont Közli (Az író asztalánál. 1969. 207-16.)
Huszár Sándor: Halotti beszéd. (A Hét 1971/42.)
Jancsó Elemér: Kemény János születésnapjára. (Utunk 1968/36.)
Jancsó Elemér: Búcsú  Kemény Jánostól. (Kortársaim, Bukarest, 1976)
Jékely Zoltán: Kemény János sírjánál (vers: Élet és Irod., 1971/50sz.)
Kádár Imre: Kákóc Kis Mihály. (Erdélyi Helikon 1929/7.)
Kántor Lajos: A novellista Kemény János (Utunk 1972/24.)
Kovalovszky Miklós: Kemény János: Ítéletidő. (Szép Szó, Bp. 1939/4.)
Kovács Katona Jenő: Kemény János: Ítéletidő. (Korunk 1939/3.)
Kovács László: Kutyakomédia. (Erdélyi Helikon 1934/5.)
Marosi Ildikó: Utolsó beszélgetés Kemény Jánossal. (Igaz Szó 1973/10;) Adósság rendezésére vállalkoztam. (Közli Közelképek. 1974. 5355. Erdélyi Lajos felvételeivel;)
Marosi Ildikó: Kemény János: Diákévek Bécsben. (Utunk 1978/37.)
Az elfelejtett színház. Kemény János hajdani kérdéseire válaszol Kovács György. Lejegyezte Marosi Ildikó. (A Hét 1977/2.)
Marosi Ildikó: A helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924-1944) Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1980.
Marosi Ildikó, Dávid Gyula: A Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.
Marosi Ildikó: Versailles-i repkény. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda 2004
Marosi Ildikó: Közelképek (riportok) Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1974
Molter Károly: Kokó és Szokratész. (Pásztortűz 1940/4;)
Molter Károly: Búcsú a Helikon gazdájától. (Előre 1971. okt. 21.)
Nagy Pál: A házigazda visszapillant. Beszélgetés Kemény Jánossal az első Helikon-találkozó 45. évfordulója alkalmából. (A Hét 1971/42.)
Oláh Tibor: A Havas Könyve. (Utunk 1959/43.)
Papp Ferenc: Kemény János: Vadpáva. (Igaz Szó 1959/1.)
Páskándi Géza: A megépítettség sikere. (Utunk 1965/45)
Pomogáts Béla: A fejedelem. (Hargita Népe, 2003 szept.12 péntek)
Sütő András: Sorok Kemény Jánosról. (Igaz Szó 1968/3)
Sütő András: (Omló egek alatt: -A mecénás metamorfózisa; -Levetett kalappal a marosvécsi úton; -Temetünk; Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990.)
Sütő András: A mecénás metamorfózisa. (Igaz Szó 1971/11.)
Sütő András: Kemény János ravatalánál. (Forrás, 1972. 4 sz.)
Sütő András: Keszthelynek erdélyi párja (Hargita Népe, 2003 szept.12 péntek)
Szekeres László: Legenda Kemény Jánosról. Összeállította Albert Zsuzsa. Petőfi Irodalmi Múzeum.
Szemlér Ferenc: Kemény János köszöntése. (Igaz Szó 1968/9.)
Szőcs Kálmán: Csillaghullás. (Igaz Szó 1971/11.)
Tamási Áron: Kokó és Szokratész. (Erdélyi Helikon 1940/3.)
Thury Zsuzsa: Barátok és ellenfelek (visszaemlékezések, Bp., 1979)
Tóbiás Áron: Emlékezés Kemény Jánosra. (Magyar Nemzet 1972 nov. 19.)
Veress Dániel: Kemény János: Halász, vadász, madarász. (Igaz Szó 1968/8.)

 

 

 Megjelent: Magyar Nemzet (2008 szept. 20-án)

A képen: Nádler Herbert, Nyírő József, Kemény János, Tamási Áron