Gróf czegei Wass Albert író, költő hamvai is, a marosvécsi várparkban leltek végső megnyugvást. Wass Albert a mezőségi Válaszúton született 1908-ban, Kolozsváron járt gimnáziumba, Debrecenbe agrárakadémiára, tanított a kolozsvári egyetemen, majd 1944-ben külföldre menekült. Évekig élt Németországban, majd 1952-ben kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol megalapította az Amerikai Szépmíves Céhet. Floridában 1998 februárjában önkezével vetett véget életének. Wass Albert emlékét egy sírkőbe illesztett arcképes plakett őrzi, melyen felirat: „A kő marad”. Naponta számos bel- és külföldről érkező látogató keresi fel ezt a kegyeleti helyet. Az utóbbi években valóságos zarándokhelyé vált.


Wass Albert sírja a marosvécsi vár parkjában.